Γκράφιτι: Τέχνη ή βανδαλισμός!

Στις 18/11/21 πραγματοποιήθηκε το β’ μέρος της εκπαιδευτικής επίσκεψης της Α’ Λυκείου , στο πρόγραμμα του <<Θ-ΙΝΚ- το γκράφιτι ως ιστορική μαρτυρία και φθορά στα αρχαία μνημεία>>.

Οι μαθητές με εμψυχώτριες μια αρχαιολόγο και μια συντηρήτρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων, περιηγήθηκαν στον Λόφο της Πνύκας.

Χωρισμένοι σε δυο ομάδες ενημερώθηκαν για το γκράφιτι πριν από το 1830 που θεωρείται ιστορική μαρτυρία και προστατεύεται και για το γκράφιτι μετά το 1830 που θεωρείται βανδαλισμός και αφαιρείται.

Με δραματοποιήσεις αλλά και με επιτόπια αυτοψία στο χώρο, ως συντηρητές συμπλήρωσαν ειδικά δελτία που αφορούσαν την ανίχνευση των γκράφιτι και τη διαδικασία σβησίματος αυτών για τη συντήρηση των αρχαιοτήτων.

Ετέθησαν πολλά ερωτήματα και απαντήσεις για τα γκράφιτι αλλά κυρίως τα παιδιά κατάλαβαν την σημασία του όρου Πολιτιστικό Τοπίο και την ευθύνη που έχουν για την φύλαξη του.